BOZOK ÜNİVERSİTESİ
MEZUNLARI BİRLİĞİ
Mezun Veritabanına kayıtlı öğrenci sayısı 4018

Bozok Üniversitesi Mezunları Birliği Yönergesi

AMAÇLAR
MADDE 1- Bozok Üniversitesi Mezunları Birliğinin amaçları şunlardır;

a. Bozok Üniversitesi öğrencileri ve mezunları arasında takım ruhu oluşturmak.
b. Öğrencilerin, önemli başarılar kazanmış mezunların farkına varmalarını, mümkünse onlarla tanışmalarını sağlayarak, motivasyonlarını artırmak.
c. Önemli başarılar kazanmış mezunların başarıları sırlarını, iş tecrübelerini mevcut öğrencilere aktarmalarını sağlayarak mevcut öğrencilerin iş bulma şanslarını artırmak.
d. Mezunların, iş dünyasında elde ettikleri tecrübeler ışığında eğitim ve öğretim kalitesini artırabilecek önerilerinin kurum yöneticileri ve öğretim elemanlarına ulaşmasını sağlamak.

DAYANAK
MADDE 2- Bu yönerge, 2547 sayılı Kanun’un 47-b maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNTEM
MADDE 3- Üniversite ana sayfasında mezunlar birliği adı ile ayrı bir web sayfası ve veri tabanı oluşturulacaktır. Bu alan hem mezunların kendi aralarındaki, hem de üniversite ile mezunlar arasındaki iletişimi sağlayacaktır. Mezun olma aşamasındaki öğrencilerin ve eski mezunların bu sayfaya girerek, kayıtlı değillerse kayıtlarını yapmaları, e-posta adresi, cep telefonu numarası, sabit telefon numarası ve ev adresleri gibi kapsamlı iletişim bilgilerini sisteme girmeleri sağlanacaktır. Eski mezunların gerek iletişim bilgileri gerekse kariyerlerinde değişme olursa bilgilerini güncellemeleri sağlanmalıdır. Böylece nasıl bir işte çalıştıklarının ve kariyerlerinin bilinmesi mümkün olabilecektir.

 

YAPILANMA
MADDE 4- Bozok Üniversitesindeki tüm akademik birimlerden, “Bozok Üniversitesi Mezunları Birliği”ne birer öğretim üyesi veya yoksa öğretim görevlisi temsilci atanır. Bu temsilciler arasında koordinasyonu sağlamak üzere bir koordinatör ve koordinatör yardımcısı görev yapar.

ARAÇLAR
MADDE 5-“Bozok Üniversitesi Mezunlar Birliği”nin faaliyetinde en önemli araç web sayfası olacaktır. Bu web sayfasında, mezunlarla ilgili bilgileri içeren bir veri tabanı bulunmalı, zamanla tüm mezunların önemli bir kısmının bu veri tabanına kaydedilebilmesi için gayret gösterilmelidir. Akademik birim yöneticilerinin mezunlara ilişkin istatistiklere buradan ulaşmaları sağlanmalıdır. Web sayfasında ayrıca mezunlarca kaleme alınmış “köşe yazıları”, “başarı hikâyeleri”, “sınıf arkadaşlarını bulma”, “CV hazırlama teknikleri” gibi faydalı bölümler olabilir. Ayrıca kariyer siteleri gibi faydalı sitelere bağlantılar verilebilir.

SÜREÇ
MADDE 6- Bozok Üniversitesi Mezunları Birliği Web Sayfası hazırlandıktan sonra, eski mezunlara elektronik mektup, mektup veya telefon ile ulaşılarak mezun veri tabanına kayıtlarını yapmaları istenecektir. Kuruluşundan bu güne Bozok Üniversitesinden binlerce mezun verildiği, ilk mezunların verildiği günden bu güne 15 yıldan daha uzun bir zaman geçtiği düşünüldüğünde tüm mezunlara ulaşmanın mümkün olmadığı görülebilir. Bunun en önemli sebebi adres ve telefon değişiklikleridir. Eldeki imkânlarla mümkün olabildiği ölçüde çok mezuna ulaşılmaya ve kayıt altına alınmaya çalışılmalıdır.

GÖREVLİLER VE GÖREV TANIMLARI
MADDE 7- Bozok Üniversitesi Mezunları Birliği Kapsamında Faaliyette bulunacak görevliler şunlardır;
a. Koordinatör: Yazılım uzmanını yönlendirerek amaçlara uygun bir web sayfasının ve veri tabanının oluşturulması için gayret gösterir. Web sayfası ve veri tabanı oluşturulduktan sonra yeni ihtiyaçlar paralelinde web sayfası ve veri tabanının geliştirilmesini yönlendirir. Sistemin sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlar. Gerektiğinde birim temsilcileriyle toplantı yapabilir.

b. Koordinatör Yardımcısı: Koordinatöre faaliyetlerinde yardım eder. Koordinatör ile bilgi alış verişi yaparak sistemin kuruluş, geliştirilme ve işletilmesine yönelik destek sağlar.

c. Birim Temsilcisi: Her fakülte, yüksek okul ve meslek yüksek okulu için bir öğretim üyesi veya yoksa bir öğretim görevlisi “birim temsilcisi” olarak atanır. Birim temsilcisi mümkün olduğunca çok sayıda yeni ve eski mezunun mevcut veri tabanına kaydedilebilmesi için gayret gösterir. Bunun gerçekleştirilebilmesi için, öğrenci işleri personelinin, eski mezunları bölüm sınıf ve mezuniyet yılı itibarıyla tasnif etmeleri, adres ve telefon bilgileri kayıtlarını çıkararak liste hazırlamaları gerekebilir. Bu listelerdeki mezunlara mektupla veya telefonla ulaşılarak veri tabanına kayıt olmaları sağlanmalıdır.

Birim temsilcisi, gerektiğinde kendi birimlerinin bazı mezunlarıyla doğrudan iletişim kurar. Mümkünse, önemli başarılar kazanmış mezunlarını, okullarına davet ederek mevcut öğrencilerle buluşturur.

d. Yazılım Uzmanı: Koordinatör ile işbirliği içerisinde çalışır. Bozok Üniversitesi Mezunları Birliği için web sayfasını ve veri tabanını hazırlar. Koordinatörün beklentilerine ve ihtiyaçlara göre zaman içerisinde web sayfasını ve veri tabanını geliştirir.

YÜRÜRLÜK
MADDE 8- Bu yönerge, Bozok Üniversitesi Senatosunca kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

YÜRÜTME
MADDE 9- Bu yönerge hükümlerini Bozok Üniversitesi Rektörü yürütür.